مسابقه پروژه برتر ملی

صفحه اصلی > مسابقه پروژه برتر ملی

انتخاب پروژه برتر ملی- فرم ارزیابی اولیه
در راستای ارج نهادن به فعالیت های تخصصی شرکت های پیمانکار- مشاور/ سازمان ها / قرارگاه ها/ موسسات اجرایی و معرفی آن ها و انتقال تجربیات اجرایی – علمی به سازمان ها، محققین و دانشجویان در زمینه محورهای کنفرانس های ملی بتن خودتراکم و تعمیر و نگهداری سازه های بتنی، دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد تا با ارزیابی پروژه های ملی از پروژه های برتر قدردانی شایسته به عمل آورد.

تبصره: گام نخست، تکمیل فرم ارزیابی اولیه انتخاب پروژه برتر ملی توسط شرکت/ سازمان/ قرارگاه/ موسسه اجرایی می باشد.
تبصره: معرفی شخص متخصص هماهنگ کننده با کنفرانس ملی و درج مشخصات آن جهت هماهنگی های آتی در فرم مربوطه ضروری است.
تبصره: در جلسه اختتامیه کنفرانس برای مدیرعامل شرکت/ سازمان/ قرارگاه/ موسسه اجرایی حائز رتبه برتر پروژه ملی امکان سخنرانی فراهم خواهد شد.
تبصره: از پروژه برتر ملی با اعطاء گواهی نامه برتر ملی، امکان تبلیغ در مراسم و تقدیم جایزه قدردانی خواهد شد.


دانلود فرم ثبت نام در مسابقه پروژه برتر ملی

جهت ثبت نام در مسابقه به صورت زیر عمل نمایید.
- ثبت نام در کنفرانس از طریق سامانه کاربران کنفرانس
- در کنترل پنل خود و از قسمت خدمات، مسابقه پروژه برتر ملی را انتخاب نمایید.
- از قسمت پرداخت آنلاین ، هزینه شرکت در مسابقه را پرداخت نمایید.
- فرم ثبت نام تکمیل شده را به ایمیل Scc.Mrc.ir@gmail.com ارسال نمایید.
- در عنوان ایمیل قید شود " مسابقه پروژه برتر ملی "