اخبار مسابقات ملی بتن

صفحه اصلی > اخبار مسابقات ملی بتن


خبر 1 : تاریخ 1395/12/28

برگزاری اولین دوره مسابقات ملی بتن خودتراکم در دانشگاه علم  و صنعت
اولین دوره مسابقات ملی بتن خودتراکم با هدف ارتقا سطح علمی دانشجویان و آشنایی بیشتر آنان با این نوع بتن و همچنین آزمایش های مختلف آن اردیبهشت و خرداد ماه سال 96 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.