کمیته اجرایی

صفحه اصلی > کمیته اجرایی

کمیته اجرایی کنفرانس

     
  نام و نام خانوادگی سمت
     
1 دکتر پرهام حیاتی دبیر اجرایی کنفرانس
2 مهندس پویا حیاتی مدیر سایت و مسئول دبیرخانه کنفرانس
3 مهندس پریسا حیاتی  کارشناس بخش ارتباط با صنعت
4 مهندس علی طالبی
 کارشناس بخش ارتباط با صنعت