کمیته راهبردی

صفحه اصلی > کمیته راهبردی

کمیته راهبردی کنفرانس

     
  نام و نام خانوادگی سمت / دانشگاه
     
1 دکتر پرویز قدوسی رییس کنفرانس
2 دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید
دبیر علمی کنفرانس
3 دکتر پرهام حیاتی دبیر اجرایی کنفرانس
     
4 دکتر علی اکبر رمضانیان پور هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
5 دکتر محمد شکرچی زاده هیئت علمی دانشگاه تهران
6 دکتر هرمز فامیلی هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
7 دکتر محمد علی برخورداری هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
8 دکتر غلامرضا قدرتی امیری هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
9 دکتر محسن تدین هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
10 دکتر محمدزاده هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
11 دکتر جعفر سبحانی هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
12 دکتر علیرضا باقری هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
13 دکتر مصطفی خانزادی هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
14 دکتر محسنعلی شایانفر هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
15 دکتر محمود نیلی هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
16 دکتر علی اکبر مقصودی هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
17 مهندس سعیدی کیا ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
18 دکتر رحمت الله مه آبادی مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی
19 سردار حاج عباس اکبری مدیر عامل موسسه شهید رجایی
20 مهندس ترکش دوز مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
21 مهندس آشتیانی مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور راه ور ایران
22 مهندس علیرضا جاوید معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
23 مهندس سید محمود علمایی مدیر کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی
24 دکتر ابوالفضل حسنی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
25 دکتر محمود عامری هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
26 دکتر آرمین منیرعباسی هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرج