کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

کمیته علکی کنفرانس

     
  نام و نام خانوادگی سمت / دانشگاه
     
1 دکتر پرویز قدوسی رییس کنفرانس
2 دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید دبیر علمی کنفرانس
3 دکتر پرهام حیاتی دبیر اجرایی کنفرانس
     
4 دکتر علی اکبر رمضانیان پور هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
5 دکتر هرمز فامیلی هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
6 دکتر محمد شکرچی زاده هیئت علمی دانشگاه تهران
7 دکتر محسن تدین انجمن بتن ایران
8 دکتر محمدعلی برخورداری هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
9 دکتر غلامرضا قدرتی امیری هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
10 دکتر علیرضا باقری هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
11 دکتر مصطفی خانزادی هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
12 دکتر محسنعلی شایانفر هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
13 دکتر محمود نیلی هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
14 دکتر علی اکبر مقصودی هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
15 دکتر علیرضا خالو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
16 دکتر ابوالفضل حسنی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
17 دکترعلی صدر ممتاز هیئت علمی دانشگاه گیلان
18 دکتر جعفر سبحانی هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
19 دکتر آرمین منیرعباسی هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرج
20 دکتر محمود صفارزاده هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
21 دکتر امیرمحمد رمضانیان پور هیئت علمی دانشگاه تهران
22 دکتر نیکلاس علی لیبر هیئت علمی دانشگاه میسوری آمریکا
23 دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
24 دکتر وحید بروجردیان هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
25 دکتر سیدسجاد میرولد هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
26 دکتر پدرام قادری هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
27
دکتر محمد قانونی بقا
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
28 دکتر علی خدام هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک
29 دکتر علی دوستی هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
30 دکتر ابراهیم قیاسوند هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
31 دکتر محمود عامری
هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
32 دکتر مهرنوش سلیم بهرامی
هیئت علمی دانشگاه پیام نور
33 مهندس امیر مازیار رییس قاسمی هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
34 دکتر مهدی رستمیان پژوهشگر دانشگاه ممفیس آمریکا
35 دکتر چینی هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
36 دکتر نعمتی هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
37 دکتر امیر مسعود صالحی پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت ایران
38 دکتر محمد حسین تدین پژوهشگر دانشگاه تهران
39 مهندس حمیدرضا عراقیان پژوهشگر موسسه ساحل
40 مهندس امیر شیبانی شرکت آرا بتن اروند
41 مهندس موسی کلهری شرکت شیمی ساختمان
42 مهندس محمد حسین خزعلی موسسه شهید رجایی
43 دکتر حسن زیاری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
44 مهندس سید محمد سجادی مهندسین مشاور ایمن سازان
45 دکتر جلال ایوبی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
46 مهندس مازیار زرعی چیان پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت ایران
47 دکتر مرتضی رئیسی دهکردی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
48 دکتر مهدی اقبالی
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان