اخبار

2017-06-25

نويسندگان محترمي که مقاله آنها براي ارائه به صورت شفاهي پذيرفته شده است، لازم است فايل ارائه مقاله خود (ppt. يا pptx.) را مطابق الگوي زير تهيه و ارايه نمايند.نويسندگان محترمي که مقاله آنها براي ارائه به صورت پوستر پذيرفته شده است، پوستر مقاله خود براي ارائه در کنفرانس مطابق الگوي مشخص شده زير تهيه و ارائه نمايند.

ابعاد : 70*100 سانتیمتر
لمینت شده با 4 سوراخ در گوشه ها
توجه: ساختار کلي پوستر بر اساس الگوي مشخص شده بايد رعايت شود ولي اندازه بخش‌ها مي‌تواند بر اساس محتواي مقاله تغيير کند.کنفرانس از نصب پوسترهايي که مطابق با الگوي زير تهيه نشده باشند معذور است. • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
02017-06-06
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
02017-05-22

چگالی ، دانه بندی و جذب آب مصالح موجود در محل مسابقات مطابق عکس زیر اعلام میگردد.
 


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
02017-05-19

به اطلاع تیم های راه یافته به مرحله نهایی مسابقات می رساند مطابق آئین نامه مسابقات ، تمام تیم ها موظفند در مرحله دوم مسابقات، روند رسیدن به طرح مخلوط نهایی را به صورت یک گزارش کار مطابق با فرمت زیر تحویل هیئت داوران دهند. به منظور يکسان بودن ساختار گزارشات مسابقه، رعايت کليه ضوابط اين دستورالعمل الزامي است. گزارش آزمايش ها بايد زير نظر استاد راهنما (و یا سرپرست تیم در تیم های صنعتی) طبق فرمت زير و حداکثر در 10 صفحه و در دو نسخه تهيه شود و با امضای استاد راهنما و یا سرپرست تیم به همراه یک عدد لوح فشرده حاوی فایل Word (نسخه 2007 به بالا) و PDF گزارش در روز برگزاری مرحله نهایی مسابقات(4 خرداد ماه 96) ، تحویل دبیرخانه مسابقات گردد. متذکر می شود که عدم ارائه گزارش در روز برگزاری مسابقه موجب حذف تیم خواهد شد.

دانلود فرمت گزارش کار


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر