کارگاه های تخصصی

درباره کنفرانس > کارگاه های تخصصی >


کارگاه 1 : مقاوم سازی سازه های پل های شهری (مبانی و عملی)

1396/04/14
1. دکتر محمد خان محمدی(عضو هیِت علمی دانشگاه تهران) –
2. مهندس عزیزی (سازمان مشاور شهرداری تهران و سرپرست بخش مقاوم سازی مهندسین مشاور سازیان)
ظرفیت 100 نفر

• مبانی و اصول مقاوم سازی پل های شهری و سیستم های مقاوم سازی سازه های بتنی
• واکاوی پروژ ه های پل های کلانشهر تهران
• ارزیابی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع نواب با خیابان هلال احمر
• بررسی طراحی های مبتنی بر تیر عریض در ساختمان ها و ابنیه بتنی (ضوابط طراحی و نگهداری)

لينك اصلي

کارگاه 2 : روش های تعمیر و نگهداری سازه های پل های شهری با رویکرد بررسی پروژه ای پل های کلانشهر تهران (مبانی و عملی)

1396/04/14
1. سرکار خانم مهندس سوده باقرنژاد (سازمان مشاور شهرداری تهران و عضو هیئت تعمیر و نگهداری )
2. مهندس سلیمانی ( شرکت کرانه)
ظرفیت 100 نفر

• مبانی و اصول تعمیر و نگهداری سازه های پل های شهری
• اصول نگهداری از پل
• فرایند نگهداری و تعمیر
• ماتریس وظایف و ساختار سازمانی انجام کار
• واکاوی پروژ ه های پل های کلانشهر تهران

لينك اصلي

کارگاه 3 : تئوری انکر قابل کاربرد در مقاوم سازی به روش هایSteel Jacketing و Overlaying (مبانی و عملی)

1396/03/14
1. امیرحسین خدایی کارشناس ارشد عمران- سازه و عضو شرکت مادوی
ظرفیت 100 نفر

• اصول کارکرد انکرها
• مدهای شکست در طراحی انکر بر اساس آیین نامه
• عوامل موثر در باربری انکرها
• طبقه بندی انکرها (شیمیایی و مکانیکی)
• استفاده از کتابچه راهنمای انکر (FTM)
• معرفی کلی نرم افزار تخصصی طراحی انکر هیلتی (HILTI Profis Anchor)
• مقاومسازی اسلب بتنی با افزایش ارتفاع مقطع آن

لينك اصلي

کارگاه 4 : تئوری کاشت آرماتور در اتصالات post-installed reinforcement با رویکرد مقاوم سازی اسلب بتنی در مقابل Punching Shear (مبانی و عملی)

1396/04/15
1. رویا کریمی کارشناس ارشد عمران –زلزله و عضو شرکت مادوی
ظرفیت 100 نفر

- دامنه کاربرد اتصالات post- installed
- تفاوت اتصال میلگرد با بتن در اتصال درجا(CAST IN) و اتصال post-installed
- دامنه پذیرش تئوری طبق آیین نامه تا کنون
- تئوری های نوین ارائه شده هیلتی (Splitting Design/ Frame Node Design)
- راهکارهای هیلتی برای مقاومسازی در مقابل برش پانچ
- اعتبار روش های نوین هیلتی در کاشت
- معرفی کلی نرم افزار تخصصی کاشت آرماتور هیلتی (HILTI Profis Rebar)

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر